Endringer i kompetansekravene i brann- og redningsvesenforskriften


Det ble 12. juli 2023 fastsatt endringer i kompetansekravene i brann- og redningsvesenforskriften.

For brannkonstabel deltid, som har påbegynt deltidsutdanningen etter 1. mars 2022 eller senere, er det fastsatt en "overgangsordning" som innebærer at disse skal gjennomføre supplerende kurs ved Brann- og redningsskolen.

For brannkonstabel som er ansatt i heltidsstilling og som har utdanning som brannkonstabel deltid fra tiden før 1. mars 2022, likestilles med yrkesutdanning brannkonstabel heltid.

Personell med utdanning som brannkonstabel deltid før 1. mars 2022 eller tidligere, og som har gjennomført beredskapsutdanning trinn I for deltid, eller nyere utrykningslederutdanning for deltid, er kvalifisert for opptak til ledelse trinn B og C ved Brann- og redningsskolen. Etter gjennomført ledelse trinn B og C vil dette personellet ha utdanning tilsvarende kravet til utrykningslederutdanning for heltid.

Heltid utrykningsleder som kun har deltid brannkonstabel utdanning påbegynt etter 1. mars 2022, må gjennomføre supplerende kurs for brannkonstabel i tillegg til utrykningslederutdanning heltid for å imøtekomme kompetansekravet for utrykningsleder heltid.

Kravet om gjennomføring av supplerende kurs for personell med utdanning for brannkonstabel deltid påbegynt etter 1. mars 2022 er knyttet opp til arbeid som brannkonstabel heltid eller utrykningsleder heltid. Det er ikke krav til supplerende kurs for personell som skal arbeide som avdelingsleder for det forebyggende arbeidet eller beredskapsarbeidet, eller i funksjon for overordnet vaktberedskap eller som leder av brann- og redningsvesenet. Det medfører at personell i stillinger på deltid brann- og redningsvesen kan utdannes som brannkonstabel deltid og utrykningsleder deltid, bygge på med heltid ledelse trinn B og C og deretter være opptaksberettiget til ledelse trinn D, som er kravet til personell i overordnet vaktberedskap, leder av beredskapsarbeidet og leder av brann- og redningsvesenet.

Det er også foretatt en presisering i kompetansekravene for operatør på nød meldesentral og forebyggende personell, der både yrkesutdanning i samsvar med kursplan for brannkonstabel deltid eller heltid imøtekommer kompetansekravet.

>>Se brann- og redningsvesenforskriften på Lovdata

Følgende matrise viser de oppdaterte kompetansekravene for lederkursene: