Forbud mot bruk av rusmidler for kursdeltakere ved BRSK


Brann- og redningsskolen har ansvar for de ansattes og kursdeltakernes sikkerhet. Dette reglementet er gitt for å sikre at kursdeltakerne ikke er påvirket av rusmidler så lenge de befinner seg på BRSKs område eller deltar på kurs i regi av BRSK.