Har du fått tilbud om studieplass?


Tilbud om studieplass ble sendt ut fra Samordna opptak onsdag 24. mai. Her finner du viktig informasjon om oppstart i januar 2024 og hvordan du går fram ved klage/spørsmål.

Grunnet forsinkelser i utbyggingen av øvingsfeltet, er det bestemt at studiestart i januar 2024 vil være et annet sted enn ved Brann- og redningsskolen på Fjelldal.

Første semester i studiet Brann, redning og samfunnssikkerhet gjennomføres ved et brann- og redningsvesen i Norge. Andre semester, fra august 2024, gjennomføres ved Brann- og redningsskolen på Fjelldal. Studenter som takker ja til studieplass vil få beskjed om lokasjon for første semester så snart dette er avklart. Det forventes en avklaring om lokasjon innen 1. juli i år.

Klage eller spørsmål om studieplass/opptak?

Det bes om at henvendelser rettes til .