Jobbmuligheter

Foto: Christian Finstad/DSB

Hvilke jobber kan du få når du har fagskolegrad innen brann, redning og samfunnssikkerhet?

Brann- og redningsyrket er veldig variert. Enkelt forklart, kan vi si at det består av tre hovedområder: Forebygging, nødmeldetjeneste og beredskap. Altså; forhindre at det skjer branner og ulykker, sørge for varsling og nødvendige ressurser, og redde liv og verdier.

I brannyrket må kunne du håndtere mange forskjellige situasjoner og hendelser. Du må forholde deg til alle typer mennesker, som er i ulike livssituasjoner – ofte når de har det vanskelig. Det er stort mangfold i befolkningen, og derfor bør også brann- og redningsvesenet ha ansatte med variert bakgrunn og ulike erfaringer. Brannyrket er en jobb som betyr mye for samfunnet, der du kan bidra mye for andre.

En jobb for deg? Se filmen og få et inntrykk av arbeidshverdagen på en brannstasjon og en 110-sentral

Etter endt utdanning er du kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern, og som operatør på nødmeldesentral for brann og redning (110-sentral). Fullført og bestått fagskolegrad skal bli et kvalifikasjonskrav for heltidsstillinger som konstabel. 

Vitnemål fra fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet kan også gi deg fortrinn hvis du skal søke andre relevante jobber, for eksempel innen industrivern, helse/miljø/sikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskap med videre.

Forskjell på heltids- og deltidsbrannvesen

Det er til sammen rundt 12 000 ansatte i brann- og redningsvesen i Norge i dag. Rundt 8 000 av disse jobber i deltidsstillinger, og rundt 4 000 i heltidsstillinger.

Det er viktig å være klar over at det er ulike veier til en jobb i et brann- og redningsvesen, avhengig av om det er stillinger i heltid eller deltid.

Jobber man i en deltidsstilling, blir man først ansatt i et brann- og redningsvesen med deltidsorganisering. Deretter sender arbeidsgiver deg på kurs i regi av Brann- og redningsskolen. Dette er stillinger hvor man har en annen hovedjobb, og i tillegg har en mindre stillingsprosent i et brannvesen. For å være kvalifisert til deltidsstillinger, trenger man ikke ta fagskolestudiet i brann, redning og samfunnssikkerhet.