Skolehverdagen

Foto: BRSK

Dette er en helt ny utdanning, og nå bygges topp moderne undervisningslokaler, øvingsfelt og øvingsobjekter. Sentralt i undervisningen står skolens brannstasjon som et avansert klasserom.

Teori og praksis går hånd-i-hånd på Brann- og redningsskolen. Den praktiske undervisningen skal gjenspeile teorien, og mye av undervisningen vil foregå på brannstasjonen og øvingsfeltet.

Du skal lære om tilsyn, brannslokking, redning i sammenraste bygg, trafikkulykker, nødalarmering og mye mer. Alt du trenger for å kunne gå rett ut i jobb etter studiene. 

I løpet av studiet tar du sertifikat for tunge kjøretøy (klasse C) og kompetansebevis for utrykningskjøretøy (kode 160).   

I andre semester skal du til Justissektorens kompetanse- og øvingssenter i Stavern i fire uker for å få opplæring i nødalarmering. I tredje semester skal du ha 20 uker med praksis hos et brann- og redningsvesen og en nødmeldesentral. Ut over det – altså det meste av tiden – foregår undervisningen i Tjeldsund mellom Harstad og Narvik.

Motiverte og faglig sterke lærere, sammen med et kompetent administrativt og teknisk personell, vil gjøre alt de kan for å skape et godt og sosial læringsmiljø på skolen.  Vi ser fram til å motta positive og lærevillige studenter, som bidrar sosialt og faglig til deres felles utvikling.

Det jobbes med å få på plass bosted for studentene som får plass ved Brann- og redningsskolen.