Leie av utstyr

Som et ledd i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet til elever og instruktører har skolen innført egne prosedyrer for HMS i forbindelse med røykdykking.

Prosedyrene inneholder blant annet egne rutiner for vask og vedlikehold av røykdykkerbekledning, underbekledning og pustemateriell.

For å kunne gjennomføre disse prosedyrene må derfor deltakere på kurs som gjennomfører praktiske øvelser leie røykdykkerutstyr og brannbekledning hos oss.

Elevene skal selv ta med seg underbekledning. Vi anbefaler å ta med minst 2 sett langermet ullundertøy, men helst 4 sett.

Elevene betaler kun for de dagene utstyret/bekledningen brukes.

Hengelås til garderobeskap: Alle elever må ha med to hengelås til garderobeskap. Disse kan også fås kjøpt ved skolens kantine.