Reise og transport - inkl. bussliste

Mann som går inn i buss
Foto: Colurboux

Skolen ordner med transport til og fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes ved kursstart og kursslutt. Bussen er merket Bussring. Her ser du bussavganger for høsten 2023.

I de tilfeller hvor det er satt opp fellestransport kan man ikke benytte skolens elevbiler til samme formål.

Kommer du på et tidspunkt hvor buss ikke er satt opp, anbefaler vi at du forhåndsbestiller drosje. Telefonnummer finner du under "Nyttige telefonnumre og åpningstider".

Det er også mulighet for rutebuss mellom Fjelldal og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.