Stor byggeaktivitet på området vårt

Oversiktskart over NBSK utenom øvingsfeltet
Kart over internater, parkering, gang- og sykkelvei

I forbindelse med utbyggingen av Brann og redningsskolen, er det stor aktivitet med både folk og maskiner på området vårt.

Vi er opptatt av sikkerheten til både mennesker og materiell. Vi oppfordrer derfor alle som skal hit å gjøre seg kjent med oversiktskartet, og sørge for å parkere biler på de anviste plassene, samt å bruke den opparbeidede gang- og sykkelveien når dere beveger dere på området.