Priser

Her finner du informasjon om hva de ulike kursene koster, priser på overnatting og leie av røykdykkerutstyr og bekledning, samt informasjon om gebyrer på avmelding og utstedelse av duplikat (kopi av kursbevis).

Kursavgift:

Kurs

Pris 2023

Pris 2024

Nettbasert kurs i brannvern

Kr 5 350,- Kr 5 700,-

Lærlingskolen trinn 1

Kr 25 000,- Kr 26 675,-

Lærlingskolen trinn 2

Kr 30 350,- Kr 32 385,-

Lærlingskolen trinn 3

Kr 45 800,- Kr 48 870,-

 

Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget

 

Kr 41 100,-

 

Kr 43 850,-

Brannutreder - elektro del 1

- Kr 16 325,-

Brannutreder- elektro del 2

- Kr 25 000,-
  -  

 

-  

Grunnopplæring i skogbrannslokking

Kr 5 900,- Kr 6 300,-

Tunnelkurs

- Kr 6 650,-

Ledelse trinn E

Kr 6 250,- Kr 6 650,-

Vi gjør oppmerksom på at deltakere som ikke tilhører kommunale brann- og redningsvesen vil bli fakturert med en kursavgift på: Kr 9 900,- pr. kursuke

Dette gjelder samtlige kurs.

Priser overnatting

Internat

Priser 2023

Priser 2024

Internat 1 - pr. døgn

Kr 410,-

Kr 440,-

Internat 2 - pr. døgn

Kr 410,-

Kr 440,-

Internat 3 - pr. døgn

Kr 510,-

Kr 545,-

Internat 4 - pr. døgn

Kr 680,-

Kr 725,-

Internatønske blir registrert av nærmeste leder i søkeprosessen.
Vi garanterer ikke at ønsket blir oppfylt, men vi vil gjøre vårt beste.

Leie av røydykkerutstyr og bekledning

For 2023 gjelder følgende priser:

Røykdykkerutstyr består av: maske, meis, flaske og lungeautomat. 

Kr 535 per dag

Røykdykkerbekledning består av: brannbekledning, hansker, hjelm, hette og støvler.

Kr 495 per dag

Kursdeltakerne betaler kun for de dagene utstyret/bekledningen brukes.

NB! For 2024 gjelder følgende priser:

Røykdykkerutstyr: Kr 570 per dag

Røykdykkerbekledning: Kr 530 per dag

Avmeldingsgebyr

Brann- og redningsskolen praktiserer avmeldingsgebyr etter følgende ordning:

Avmelding mellom 2 og 1 måned før kursstart: kr 2 500,-
Avmelding mellom 1 måned og 14 dager før kursstart: kr 5 000,-
Avmelding 13 dager før kursstart eller senere: kr 7 500,-

Avmelding må sendes til

Dersom det fremlegges sykemelding bortfaller ordningen. 

Nytt kursbevis (duplikat)

Dersom du trenger nytt kursbevis, kontakt oss og få tilsendt duplikat. Pris for utstedelse for nytt kursbevis (duplikat) er kr 300,- pr stk.

Bespisning

Kantina ved Brann- og redningsskolen drives av et privateid selskap, Fjelldal Kantine AS. De sender egen faktura for bespisning.

Alle elevene betaler for fire måltider pr. dag (uansett om de spiser eller ikke) pris kr 470,-. 

Instruktører og andre besøkende har egne priser og må ta kontakt med kantina.

Priser 01.08.2022 - 31.12.2023
Frokost kr 85,-
Lunsj kr 130,-
Middag kr 165,-
Kveldsmat kr 90,-