Søke om kursplass

Her er en beskrivelse over hvordan nærmeste leder/brannsjef søker om kursplass for sine ansatte.

Det er kun overordnet/leder som skal søke om kursplass for seg selv eller sine ansatte.

Dersom din leder har bedt deg om å søke selv, MÅ du sette inn din leders kontaktpersoninformasjon når du registrerer organisasjonsinformasjonen slik at leder mottar kvittering for søknaden din.

Velg ønsket kurs i kurstilbudet. Oversikt over kurstilbudet på Brann- og redningsskolen finner du her.

 1. Velg type kurs - selv om du søker på en bestemt kursdato er det søker selv som velger dato - idèt søknaden fullføres
 2. Registrer fakturainformasjon
 3. Legg til deltaker - følgende må registreres:
  1. Fødselsnr.
  2. Navn
  3. E-post
  4. Mobilnr.
 4. Velg ønsket internat (vi kan ikke garantere at ønsket blir oppfylt)
 5. Send søknad

Søker (brannsjef/leder) mottar bekreftelse (e-post) når NBSK har mottatt søknad.

Husk å fullføre søknaden

Den ansatte mottar bekreftelse (e-post) om at han/hun er registrert som søker på kurset. E-posten inneholder en lenke, og via denne lenken må den ansatte registrere sine personalia, velge tidspunkt for gjennomføring av kurset dersom vi tilbyr flere kursdatoer, og fullføre søknaden.

Vi presiserer at søknaden ikke er fullført før alt er besvart, og nødvendig dokumentasjon er lastet opp.

Det er ikke nødvendig å søke på flere kurs av samme type. Dersom søker ikke får plass på ønsket kursdato, kan søker likevel få tilbud om kursplass på en annen dato dersom vi tilbyr flere kursdatoer.

Informasjon om kursplass, reserveplass og avslag sendes deltaker med kopi til påmelder innen utgangen av november måned hvert år.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 16. oktober 2023

Prioriteringsliste

Dersom det er flere søkere fra ditt brannvesen til samme type kurs, ber vi om at dere sender en prioriteringsliste til:  innen 20. oktober 2023. 

Dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes dispensasjonssøknad inkludert dokumentasjon til: i god tid før søknadsfristens utløp.

Avmelding av kursplass

Ved avmelding av kursdeltaker disponeres kursplassen av Norges brannskole i henhold til prioritert reserveliste. Internt bytte er ingen selvfølge, da kursplassen ikke tilhører brannvesenet.

Søknader - deltidsopplæring

Kommune/region som ønsker å være kursarrangør søker fortløpende om oppstart av Grunnkurs og Utrykningslederkurs til: . Vi oppfordrer til at det meldes på minimum 5 – 10 deltakere. Det må påregnes en administrasjonstid på inntil 6. uker etter mottatt søknad.