Kurstilbud

Kurstilbudet for 2023 er publisert - søknadsfrist 17. oktober 2022.

Her er en oversikt over kurstilbudet ved Brann- og redningsskolen. Klikk på kurskategoriene for å lese mer om kursene som inngår.

Her finner du tidspunkt for gjennomføring av de ulike kurs

Nettbasert kurs i brannvern

Innsats og beredskap

 • Grunnkurs for heltidspersonell
 • Ledelse trinn A
 • Ledelse trinn B
 • Ledelse trinn C
 • Ledelse trinn D - Forkurs
 • Ledelse trinn D
 • Ledelse trinn E
 • ELS - Enhetlig ledelsessystem
 • Tunnelkurs
 • Grunnopplæring i skogbrannslokking

Deltidsutdanning

 • Grunnkurs for deltidspersonell
 • Utrykningslederkurs for deltidspersonell

Brannutreder - elektro

Forebyggendekurs og brannforebyggerfaget (tidligere feier)

Alarmsentraloperatør

 • Internopplæring alarmsentraloperatør
 • Forberedende modul alarmsentraloperatørkurs
 • ICCS/Vision
 • Alarmsentraloperatørkurs

Flybrann – Avinor

 • Grunnkurs og Utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste

Beredskap mot akutt forurensning - Oljevern

 • Kurs innen beredskap mot akutt forurensning