Brannutreder - elektro

Mål

Kurset skal kvalifisere deltakerne til å bistå politiet i brannetterforskning.

Målgruppe

Ansatte i det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), brannvesenet og kriminalteknikere i politiet.

Primærmålgruppen er brannutredere fra DLE og sakkyndige selskap som skal bistå politiet med elektrotekniske undersøkelser i forbindelse med etterforskning av branner.

Sekundærmålgrupper er personell fra brannvesenet og DLE, samt kriminalteknikere i politiet.

Opptakskrav

Del 1: Personell fra brannvesenet og DLE, samt kriminalteknikere i politiet

Del 2: Bestått del 1
Dokumentert kompetanse iht. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 10 og i tillegg er ansatt i DLE eller i sakkyndige selskap.

Varighet

Kurset er delt i del 1 og del 2 hvorav hver del er på 5 dager (40 timer).

Faglig innhold

 Del 1: Generell teori med praktiske eksempler

 • Lover og regelverk
 • Mandat og samarbeid mellom politi, brann og DLE
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Brannfysikk, brannkjemi og branndynamikk
 • Åstedsundersøkelse og - metodikk
 • Arnestedsbestemmelse
 • Brannårsaker
 • Elektrisitet og brannfare

Del 2: Utredning av arnesteder og undersøkelser av materialer med påfølgende etterarbeid som rapportskriving, fotografering, saksfremlegg ol.

 • Sikring og undersøkelse av elektrisk materiell
 • Elektrisitet og brannfare
 • Rapportskriving og dokumentasjon
 • Opptreden i retten
 • Praktiske øvelser

Vurderingsform

Del 1: Ingen eksamen

Del 2: Skriftlig og praktisk eksamen vurdert til bestått eller ikke bestått

Kursbevis utstedes etter hver del.

Kursavgift

Reise og opphold dekkes av den enkelte. Internatønske registreres av leder i søknaden. Vi kan ikke garantere at ønsket blir oppfylt, men vil gjøre vårt beste. Fjelldal Kantine AS tilbyr 4 måltider per dag.

I tilknytning til ny fagskoleutdanning vil det foregå byggearbeider ved Brann- og redningsskolen. Det betyr blant annet at øvingsfeltet skal renoveres og fornyes, noe som vil føre til at kurs med praktiske øvelser må utsettes til renoveringen er sluttført.

Det er i utgangspunktet ikke planlagt gjennomføring av Brannutreder elektro del 1 og del 2 i 2024.