Lærlingskolen - utdanning for brannforebyggere

Kurset skal gi eleven kompetanse innen programfag i brannforebyggerfaget

Mål

Kurset skal gi eleven kunnskap og kompetanse til å avlegge sentralgitt eksamen i brannforebyggerfaget

Opplæringen strekker seg over tre år, og gjennomføres med tre kursperioder på til sammen 17 uker.

Opplæringen skjer i henhold til godkjent læreplan for opplæring i bedrift i brannforebyggerfaget, og omfatter programfagene.

Brann- og redningsskolen tilbyr ikke opplæring i fellesfag som norsk, matematikk og tilsvarende.

Målgruppe - opptaksvilkår

Søkeren må ha fullført og bestått videregående kurs 1 innen bygg- og anleggsteknikk. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Kopi av lærekontrakt må lastes opp i søknaden. Opplysninger i lærekontrakten er viktig når elevene skal prioriteres inn på kurs ved Brann- og redningsskolen. 

Vi gjør oppmerksom på at det må søkes om opptak til hvert trinn (1, 2 og 3) på Lærlingskolen.

Faglig innhold

 • Forebyggende brannvern
 • Skadebegrensning
 • Fyringsteknikk
 • Bransje- og miljølære
 • Skorsteinsteknikk
 • Bygningslære
 • Informasjonsteknologi i brannforebyggerfaget
 • Temaundervisning

Elev/lærebedrift bestiller selv pensumpakke iht litteraturliste. Elev er ansvarlig for å ta med seg pensumpakke til kursstart. Brann- og redningsskolen har ikke pensumpakke til utlån.

Vurderingsform:

Avsluttende prøve trinn 1 og trinn 2

Elevene på trinn 3 gjennomfører en skriftlig sentralgitt eksamen ved en lokal skole i sitt hjemfylke

Før søknad på kurs husk og før inn i notatfeltet:

 • Dato for begynt læreforhold
 • Dato når lærekontrakten er ferdig
 • Annen relevant utdanning – praksis vurdert av fylkesopplæringskontoret til fratrekk i læretid

Oppmelding til eksamen i brannforebyggerfaget

Sentralgitt eksamen arrangeres 2 ganger i året, fristen for påmelding til våreksamen er 1. februar og høsteksamen er 15. september.

Elevene på lærlingskolen trinn 3 er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen.

NB! Fylkene har både forskjellige datoer for når de åpner for påmelding og forskjellige systemløsninger for påmeldinger.

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt eksamen, se lenke PrivatistWeb, eventuelt kontakt opplæringskontoret

Kursavgift

Pensumliste

I 2024 gjennomføres Lærlingskolen som følgende. Søknadsfrist 16. oktober 2023.

Lærlingskolen trinn 1 gjennomføres over fem uker, fordelt på to perioder: uke 2-4 og 7-8.

>>Søk om kursplass- Lærlingskolen trinn 1

Lærlingskolen trinn 2 gjennomføres over seks uker, fordelt på to perioder: uke 42-44 og 46-48.

>>Søk om kursplass - Lærlingskolen trinn 2

Lærlingskolen trinn 3 gjennomføres over seks uker, fordelt på to perioder: uke 15-17 og 20-22.

>>Søk om kursplass - Lærlingskolen trinn 3