Slik søker du opptak

Foto: Christian Finstad/DSB

Søknadsfristen for studiets første opptak våren 2023, er utløpt. Siden skolen er under etablering, må vi ta noen forbehold ved dette opptaket.

Årets søknadsfrist for opptak til studiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, er utløpt. Neste mulighet for å søke på studiet er mellom 1. februar og 1. mars 2024, med oppstart i august 2024 og i januar 2025.

Kvalifiserte søkere fra årets opptak mottar 28. mars en e-post fra BRSK, med en påmeldingslenke til Brann- og redningsskoletesten.

Søkere som ikke mottar en slik e-post, vil få informasjon om sin søknad 25. mai via Samordna opptak. Vi har ikke anledning til å besvare spørsmål om hvorfor man ikke er vurdert til å være kvalifisert for fysisk opptakstest eller andre henvendelser om kvalifikasjonsvurderinger. Denne informasjonen kan først gis ut etter 25. mai. 

Forbehold ved årets opptak

Når skolen er i normal drift, vil vi ta opp 80 studenter hvert semester. Det er besluttet at antall studieplasser for studiestart i januar 2024, reduseres til 20. 

Siden skolen er under etablering, må vi ta noen forbehold det er viktig at du som søker er kjent med:

  • Studiestedet for første semester kan bli et annet sted enn på Brann- og redningsskolen i Tjeldsund. 
  • Opptaket i 2023 kan bli avlyst

Informasjonen i dette avsnittet vil bli oppdatert fortløpende. 

Slik søker du

Mellom 1. februar og 1. mars 2024 må du logge inn på samordnaopptak.no og sende inn din søknad med alle vedlegg (vitnemål, førerkort, eventuell dokumentasjon som kan gi ekstrapoeng, se avsnittet under).

Vedlegg som inneholder personopplysninger, som helseattest og politiattest, skal ikke sendes via Samordna opptak. Du vil bli bedt om å sende disse inn via Digipost, samtidig som du registrerer søknaden din hos Samordna opptak. 

Relevant dokumentasjon som skal vedlegges søknaden

Slik sender du helseattest og politiattest via Digipost

Logg deg inn på din Digipost. Trykk på "Ny melding" og søk opp "Brann- og redningsskolen opptak (DSB)" som mottaker. Skriv inn hva meldingen inneholder og last opp aktuelle vedlegg (helseattest og politiattest). Trykk "gå videre" og send inn dokumentasjonen. 

Brann- og redningsskoletesten

I slutten av mars får alle søkere som er kvalifisert til studiet invitasjon til fysiske tester (Brann- og redningsskoletesten) i et utvalgt brann- og redningsvesen. Testen gir bestått eller ikke bestått resultat. Det er bare søkere som får bestått resultat som blir rangert og er med videre i konkurransen om studieplasser.

Testene blir gjennomført fra slutten av april til ca. 10. mai. Her kan du lese mer om innholdet i Brann- og redningsskoletesten

Studietilbud og svarfrist

25. mai får du vite om du får tilbud om studieplass. Dette svaret finner du på samordnaopptak.no. Dersom du ønsker studieplassen, må du bekrefte det innen en uke. Gjør du ikke det, mister du studieplassen. Dersom du ikke ønsker plassen, må du så snart som mulig gi beskjed slik at noen andre kan få plassen.