Slik søker du opptak

Foto: Christian Finstad/DSB

Neste mulighet for å søke på studiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, er mellom 1. februar og 1. mars 2024.

I dette opptaket tar vi inn 80 studenter som starter i august 2024, og 80 studenter som starter i januar 2025. 

Slik søker du

Mellom 1. februar og 1. mars 2024 må du logge inn på samordnaopptak.no og sende inn din søknad med alle vedlegg (vitnemål, førerkort, eventuell dokumentasjon som kan gi ekstrapoeng, se avsnittet under).

Vedlegg som inneholder personopplysninger, som helseattest og politiattest, skal ikke sendes via Samordna opptak. Du vil bli bedt om å sende disse inn via Digipost, samtidig som du registrerer søknaden din hos Samordna opptak. 

Relevant dokumentasjon som skal vedlegges søknaden

Slik sender du helseattest og politiattest via Digipost

Logg deg inn på din Digipost. Trykk på "Ny melding" og søk opp "Brann- og redningsskolen opptak (DSB)" som mottaker. Skriv inn hva meldingen inneholder og last opp aktuelle vedlegg (helseattest og politiattest). Trykk "gå videre" og send inn dokumentasjonen. 

Brann- og redningsskoletesten

I slutten av mars får alle søkere som er kvalifisert til studiet invitasjon til fysiske tester (Brann- og redningsskoletesten) i et utvalgt brann- og redningsvesen. Testen gir bestått eller ikke bestått resultat. Det er bare søkere som får bestått resultat som blir rangert og er med videre i konkurransen om studieplasser.

Testene blir gjennomført fra slutten av april til ca. 10. mai. Her kan du lese mer om innholdet i Brann- og redningsskoletesten

Studietilbud og svarfrist

25. mai får du vite om du får tilbud om studieplass. Dette svaret finner du på samordnaopptak.no. Dersom du ønsker studieplassen, må du bekrefte det innen en uke. Gjør du ikke det, mister du studieplassen. Dersom du ikke ønsker plassen, må du så snart som mulig gi beskjed slik at noen andre kan få plassen.