Opptakskrav til fagskoleutdanningen

Foto: Christian Finstad/DSB

For å bli tatt opp til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, må du oppfylle alle opptakskrav, ha sendt inn dokumentasjon og bestå fysiske tester.

Årets søknadsfrist for opptak til studiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, er utløpt. Neste mulighet for å søke på studiet er mellom 1. februar og 1. mars 2024, med oppstart i august 2024 og i januar 2025.

Kvalifiserte søkere fra årets opptak mottar 28. mars en e-post fra BRSK, med en påmeldingslenke til Brann- og redningsskoletesten.

Søkere som ikke mottar en slik e-post, vil få informasjon om sin søknad 25. mai via Samordna opptak. Vi har ikke anledning til å besvare spørsmål om hvorfor man ikke er vurdert til å være kvalifisert for fysisk opptakstest eller andre henvendelser om kvalifikasjonsvurderinger. Denne informasjonen kan først gis ut etter 25. mai. 

Opptakskrav

Utdanning

Du må ha fullført og bestått

eller

Du må ha minst 38 karakterpoeng fra vitnemålet ditt for å søke på studiet. Bare dersom kravet til karakterpoeng er oppfylt, vil eventuelle andre ekstrapoeng og poeng for fag-/svennebrev bli vurdert i saksbehandlingen.

Realkompetanse

Hvis du er 23 år eller eldre i opptaksåret, og ikke har bestått et av utdanningsprogrammene som kvalifiserer for opptak, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Selv om du søker opptak på grunnlag av realkompetanse, må du som andre søkere oppfylle kravene om helse, vandel og førerkort samt bestå fysiske tester (se nedenfor).

Mer om realkompetansevurdering.

Poengberegning

Poengsummen din blir beregnet basert på karakterene dine fra videregående skole (karakterpoeng) og eventuelle tilleggspoeng. Du kan lese mer om hvordan poengsummen beregnes på Samordna opptaks nettsider.

Du må ha minst 38 karakterpoeng for å søke på studiet. 

Tilleggspoeng for fag- eller svenneprøve

Du kan få tilleggspoeng for fag- eller svenneprøve som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget ditt.

Tilleggspoeng for "Meget godt bestått"

Du kan få tilleggspoeng hvis du har fått "Meget godt bestått" på fag- eller svennebrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget ditt.

Tilleggspoeng for relevant yrkespraksis

Du kan få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis. Praksisen som dokumenteres må være relevant for studiet. For opptak til studiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, er det besluttet at plikttjenester som førstegangstjeneste, tjenesteplikt i Sivilforsvaret og tjeneste i Heimevernet også gir tilleggspoeng. Det kan også bli gitt tilleggspoeng for siviltjeneste og tjeneste i Politireserven dersom tjenesten har hatt likhetstrekk med viktige deler av innholdet i studiet.

Tilleggspoeng for alder

Det gis ikke alderspoeng, men dersom to søkere oppnår lik poengsum, rangeres de etter alder. Eldre søkere går foran yngre søkere.

Helseattest

Du må ha en helseattest som viser at du tilfredsstiller kravene til røyk- og kjemikaliedykker. For å få en slik helseattest, må du bestille en time hos en kompetent lege. Denne helseundersøkelsen utføres av flere godkjente bedriftshelsetjenester. Her finner du bedriftshelsetjenester i ditt område.

Brann- og redningsskolen har inngått en avtale med bedriftshelsetjenesten Avonova om en fast pris for den enkelte søker på kr 2390,-. Her finner du en oversikt over Avonovas lokasjoner. Oppgi at du ønsker helseattest for søkere til studiet Brann, redning og samfunnssikkerhet ved Brann- og redningsskolen. 

Attesten skal lastes opp via Digipost når du søker. Søknadsfristen er 1. mars, så det er viktig at du bestiller time så raskt som mulig. Du må normalt regne med 1–2 ukers ventetid for å ta undersøkelsen. Du må selv dekke kostnaden for helseundersøkelse og -attest, uavhengig av resultatet. Hvis du er under 40 år når undersøkelsen tas, vil helseattesten normalt sett være gyldig i fem år. Legen vil presisere på attesten hvor lenge den er gyldig.

Hvis du allerede har en gyldig helseattest som viser at du tilfredsstiller kravene til røyk- og kjemikaliedykker, kan denne vedlegges søknaden. Du må likevel gjennomføre de fysiske opptakstestene (Brann- og redningsskoletesten).

Politiattest

Du må ha god vandel, dokumentert gjennom en uttømmende politiattest.  

Du kan søke digitalt via politiets nettsider. Når du har logget deg inn, velger du kategorien "studenter" og formålet "student - Brann- og redningsskolen".

Det er ikke krav om sikkerhetsklarering for å bli tatt opp til studiet, men en eventuell framtidig jobb på en nødmeldesentral krever sikkerhetsklarering.

Førerkort klasse B

Du må ha hatt førerkort klasse B (personbil) uavbrutt de to siste årene når studiet starter. Det er nødvendig for at vi skal få gjennomført annen kjøretøyopplæring i løpet av studiet. En kopi av begge sider av førerkortet lastes opp i Samordna opptak og sendes inn som vedlegg til søknaden din. 

Brann- og redningsskoletesten

I slutten av mars får alle søkere som er kvalifisert til studiet invitasjon til fysiske tester (Brann- og redningsskoletesten) i et utvalgt brann- og redningsvesen. Testen gir bestått eller ikke bestått resultat. Det er bare søkere som får bestått resultat som blir rangert og er med videre i konkurransen om studieplasser. Du må være i god form og godt trent for å bestå testene.

Her finner du informasjon om øvelsene i Brann- og redningsskoletesten.